prof. dr hab. Artur Grabowski

Urodził się w Krakowie, ukończył polonistykę, studiował też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też doktoryzował się i habilitował, obecnie jest profesorem UJ; początkowo wykładał poetykę, obecnie głównie literaturę nowoczesną, także dramat i teatr, sporadycznie filozofię; jest współredaktorem serii „Dramat polski. Reaktywacja" w ramach projektu badawczego IBL PAN, oraz serii „Nasze dramaty” (Księgarnia Akademicka). Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Fulbrighta, przez ponad trzy lata wykładał literaturę, teatr i historię Polski na uniwersytetach w Chicago, Seattle i Buffalo, a także gościnnie w Londynie, Udine, Zagrzebiu, New Delhi; wcześniej mieszkał w Londynie i w Rzymie, dłużej przebywał w Indiach. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki estetycznej i filozoficznej poezji i dramatu XX wieku. Jest również autorem dzieł literackich i dramaturgii teatralnej. Był niegdyś związany z brulionem, przez kilka lat regularnie pisywał do Znaku, współpracuje z miesięcznikiem Teatr, publikuje recenzje literackie w Nowych Książkach oraz pisze o spektaklach teatralnych na portalu teatrologia.info. Od 2020 roku kieruje podyplomowymi Studiami Literacko-Artystycznymi UJ.

 

Prowadzone kursy:

 • warsztaty dramatopisarskie (SLA)

 • laboratorium poetyckie (twórcze pisanie)

 • historia literatury polskiej 1918-45 (wykład) oraz 1945-89 (ćwiczenia)

 • Thinking by Verses. Polish Poetry in Philosophical Context

 

Książki teoretyczne:

 • Wiersz – forma i sens (Kraków 1999)

 • Klatka z widokiem (Kraków 2004)

 • < >(Kraków 2011)

  Herbert-Hermes. Konteksty nowoczesności w esejach, dramatach i wierszach Zbigniewa Herberta (Kraków 2013)

 • Prawdziwy Dramat Teatru. O metateatrze i metadramacie Bogusława Schaeffera  (Kraków 2017)

 • Co myślą wiersze (polskie drugiej połowy XX wieku) (Kraków 2021)

 

Książki literackie:

 • tomy wierszy: Z didaskaliów, Pojedynek, Ziemny początek, Szary człowiek, Jaśnienie, Ładne kwiatki oraz wybór poezji: Wersje (PIW 2018);

 • zbiory dramatów: Do trzech razy s z t u k a, Trzy, cztery – tragedia!

 • proza: Am - dziennik z drugiej strony (PIW 2018)

 • przekład: Amiri Baraka, Syndrom Syzyfa

 

Wybrane artykuły:

 

 • „Everyman Possessed by Himself” (Gombrowicz/Kierkegaard) – „Toronto Slavic Quarterly”, Spring 2005

 • „Everyman sobą nawiedzony” – o „Ślubie” Gombrowicza („Dialog” 7/2006,  8/2006)

 • Polish Theatre, in: Western Companion To Drama, Kimball King ed.,  Greenwood Press, 2007

 • Polishness as Existential Situation, in: New Perspectives on Polish Culture: Personal Encounters, Public Affairs., New York 2012

 • Sztuka życia (dialogi po polsku) – o listach Mrożka (Teatr 2/2012)

 • O dialogicznej genezie dramatu… w: Dramat w tekście/tekst w dramacie, red. A. Grabowski, J. Kopciński, IBL PAN, Warszawa 2014

 • Historia, filozofia, poezja - i z powrotem, w: W ogrodzie świata; profesorowi A. Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny, red. Ł. Tischner, WUJ, Kraków 2015

 • Przedstawienie do wysłuchania…, w: Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej, red. J. Kopciński, IBL, Warszawa 2016

 • < >Rilkego („Kronos” 1/2016)

  Po co pisał Witkacy, w: katalog wystawy Dziedzictwo w Muzeum Narodowym Kraków, red. A. Szczerski, Kraków 2017 (tam również po angielsku)

 • Poland – Local Universe (Slawomir Mrozek) in: Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture since 1918, ed. T. Trojanowska, J. Niżyńska, and P. Czapliński, Toronto University Press 2018

 • Niepodległość z teatru. Tadeusza Kantora wyzwalanie polskości w Polakach, w: Eseje o Niepodległej, red. R. Wiśniewski, NCK, Warszawa 2018

 • O duchu wątłym i o duchu krzepkim. Terapia rumuńska (Kronos 3/2019)

 • Bogusława Schaeffera teatralizowanie teatru, w: Dramat polski. Reaktywacja. Antologia tekstów krytycznoliterackich, red. A. Kramkowska, IBL, Warszawa 2020

 • < >Bobkowskiego pisanie po polsku, „Teologia Polityczna Co Tydzień” 273/2021

  Wolność zamknięta w teatrze (o dramacie S. Becketa Eleutheria), „Nowe Książki 9/2021

Publikacje w Repozytorium UJ

Więcej na stronie autora: www.grabowski.art.pl