dr Bronisław Maj

(ur. 1953, Łódź) od 1972 roku mieszka w Krakowie, gdzie ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (1977); wykłada od 1979 roku. Specjalizuje się w polskiej poezji – od lat okupacji do współczesności. Wydał monografię poezji Tadeusza Gajcego Biały chłopiec. O poezji Tadeusza Gajcego (Kraków 1992). Debiutował jako poeta w miesięczniku „Poezja" w 1970 roku. Wydał dziesięć książek poetyckich, od Wierszy (Warszawa 1980) po wybór Gołębia, Krupnicza, Bracka (Kraków 2007). Jego utwory tłumaczone były na angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, niderlandzki, flamandzki, szwedzki, rosyjski, czeski, słowacki, bułgarski, węgierski, litewski, słoweński, serbsko-chorwacki, białoruski, wietnamski, albański – i publikowane w wielu krajach. Laureat prestiżowych nagród literackich, m.in.: Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Genewa (1984), Nagrody PEN-Clubu za twórczość poetycką (1995).

Pisze też dla teatru (m.in. w 2003 roku Teatr Narodowy wystawił Żaby Arystofanesa w jego parafrazie), radia, telewizji i filmu (m.in. scenariusz filmu „Angelus" 2001); Publikował felietony na łąmach „Gazety Wyborczej", „Rzeczpospolitej" (ich wybór Kronika wydarzeń artystycznych, kulturalnych, towarzyskich i innych z przedmową Wisławy Szymborskiej ukazał się w 1997 roku), „Charakterów" i „Miesięcznika Kapitałowego". Jest autorem tekstów piosenek z muzyką m. in.: Z. Koniecznego, A. Zaryckiego, S. Radwana, J. K. Pawluśkiewicza, G. Turnaua, E. Korneckiej. W stanie wojennym i w latach osiemdziesiątych był objęty zakazem druku, działał w podziemiu wydawniczym, m.in. w redakcji „Arki" (dwukrotnie nagrodzony Nagrodą Kulturalną podziemnej Solidarności 1983 i 1984). Był założycielem i redaktorem naczelnym niezależnego „żywego" pisma literackiego „NaGłos" (1983); potem jego drukowanej postaci 1990-1997. Współzałożyciel Teatru KTO (1977), w którym działał jako autor i aktor. Sporadycznie aktor teatralny (m.in. Fragment dramatyczny II S. Becketta w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie, 2006) i filmowy (Kraj świata, 1993).