dr hab. Dorota Siwor

Badaczka historii literatury XX wieku, współzałożycielka i redaktorka „Kontekstów Kultury”, prezes Stowarzyszenia „Czuli barbarzyńcy – Razem dla Europy Środkowej” oraz współtwórczyni cyklicznego festiwalu „Czuli barbarzyńcy” poświęconego współczesnej literaturze i kulturze czeskiej.  Zajmuje się przede wszystkim mityzacją w literaturze współczesnej, literaturą Europy Środkowej, twórczością Tadeusza Nowaka oraz prozą po 1989 roku. Redaktor i współredaktor kilkunastu tomów zbiorowych.

Książki autorskie:

 • W kręgu mitu, magii i rytuału. O prozie Tadeusza Nowaka, TAiWPN Universitas, Kraków 2002.
 • Tropy mitu i rytuału. O polskiej prozie współczesnej –  nie tylko najnowszej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

 

Wybrane artykuły w czasopismach i tomach zbiorowych:

 • Schemat rite de passage a literatura – rozważania o prozie polskiej lat 90-tych, „Ruch Literacki” 2004, nr 6, s. 621-634;
 • Słowo – obraz – pamięć. O prozie Aleksandra Jurewicza, w: Przez Słowo – w słowach – o słowach, red. ks. A. Borutko, A. Węgrzyniak, A. Matuszek, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2009, s. 147-159;
 • Między infantylizmem a dojrzałością, czyli o dzieciństwie w powieściach Tadeusza Konwickiego; w: Kompleks Konwicki, red. A. Fiut, T. Lubelski, J. Momro, A. Morstin-Popławska, TAiWPN Universitas, Kraków 2010, s. 111-131;
 • Dziecko w PRL-u. Nostalgie, mitologizacje, rozliczenia…; w: Inna literatura? Dwudziestolecie 1989–2009 , red. Z. Anders, J. Pasterski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, t. I, s. 143-164;
 • Między obcym a innym – kilka portretów z tożsamością w tle (Nowak, Kornhauser, Stasiuk);  w: Etniczność. Tożsamość. Literatura, red. P. Bukowiec, D. Siwor, TAiWPN Universitas, Kraków 2010, s.134-154;
 • Schulzowskie tropy w prozie ostatniego dwudziestolecia; w: Dwie dekady nowej (?) literatury, red. S. Gawliński, D. Siwor, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 253-272;
 • Niepewny byt wspólnoty – wokół „Naszej klasy” Tadeusza Słobodzianka; w: Wspólnoty opisane. Zjawisko wspólnotowości w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. Kopczyk, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2011, s.134-145;
 • Wokół mityzacji w polskiej prozie współczesnej – konteksty i strategie; w: Mit – literatura - tajemnica, red. W. Gruszczyński, T. Ratajczak, B. Trocha, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, s. 293-304;
 • Dokąd zmierza Piotr Niewiadomski – o bohaterze „Soli ziemi” Józefa Wittlina w kontekście mityczno-rytualnym; w: Etapy Józefa Wittlina, red. W. Ligęza, W. S. Wocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 59-72; w wersji angielskiej: Where Is Piotr Niewiadomski Headed? The Protagonist of The Salt of the Earth in a Mythic-Ritual Context, “Konteksty Kultury” 2018, t. 15, s. 3-19; Special Issue: “Józef Wittlin for His "Late Grandchildren”;
 • Podróż do źródeł sensu. Schemat inicjacyjny w twórczości Miłosza i jej interpretacjach; w: Miłosz. Dyskursy, red. M. Bernacki, A. Matuszek, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2016, s. 136-151;
 • „A gdy żebrakiem, gdy poetą będziesz…” – o „Wniebogłosaach”, kulturze ludowej i słowie; w: Nowy Nowak (Tadeusz), red. J. Olejniczak, R. Knapek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 167-187;
 • Wtajemniczenia dzieciństwa w prozie Oty Pavla i Tadeusza Nowaka; w: Trans-fuzje. Spotkania polskiej i czeskiej kultury w XX i XXI wieku, red. Dorota Siwor, Stowarzyszenie „Czuli barbarzyńcy – Razem dla Europy Środkowej”, Bielsko-Biała  2016, s. 157-175.
 • „Wszystko jest powtórzone na jednym ostrzu noża”. O doświadczeniu utraty w „Przebudzeniach” Tadeusza Nowaka, „Konteksty Kultury” 2016, z. 4, s. 346-359;
 • TO Tadeusza Nowaka, czyli o niemożliwych i koniecznych próbach; w: Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku, red. J.M. Ruszar, D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera JMR TRNAS-ATLANTYK, Kraków 2017, s.201-215.
 • Trochę o duszy. „Pan Cogito. Aktualna pozycja duszy”; w: Nie powinien przysyłać Syna. Etyczne i metafizyczne aspekty twórczości Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, D. Siwor, JMR TRNAS-ATLANTYKInstytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2018, s. 81-94.
 • Koncepcje Europy Środkowej w "Międzymorzu" Ziemowita Szczerka, „Konteksty Kultury” 2019, t. 16, z. 2, s. 249-260;
 • „Poistnieć chwilę wspólnie”: o korespondencji Czesława Miłosza i Jana Błońskiego; w: Peryferie Miłosza: nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania, red. M. Bernacki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2020, s. 247-259.
 • „Czasem wydaje mi się, że rozumiem wszystko, czasem, że nic”. Obraz Ukrainy w „Tatuażu z tryzubem” Ziemowita Szczerka; w: Odmiany pograniczności. Szkice o literaturze współczesnej i najnowszej, red. Z. Chojnowski, Instytut Literatury, Kraków 2020, s. 159-173.
 • „Nie łączyła się z nimi, ale rozumiała ich” – Kazimiera Alberti o społeczności żydowskiej w „Ghetcie potępionym”; w: Czytanie miasta 2. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest. Tom 1 Literackie Bielsko-Biała. Teksty o tematyce literaturoznawczej, red. M. Bernacki, R. Pysz, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2020, s. 105-122.    
 • W drodze do Jeruzalem (wokół "Pielgrzymki" Tadeusza Nowaka) w: „Odcisk palca – rozległy labirynt”. Prace ofiarowane profesorowi Wojciechowi Ligęzie na jubileusz siedemdziesięciolecia, red. Mateusz Antoniuk, Dorota Siwor, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021, s. 387-399.

 

Prowadzone kursy w roku ak. 2021/2022:

 • Historia literatury polskiej 1918-1945 (ćwiczenia)
 • Historia literatury polskiej 1945-1989 (ćwiczenia)

 

Dyżur 2021/22: poniedziałek, godz.14.00-15.00, (p. 11, Gołębia 18 – po wcześniejszym umówieniu lub platforma Teams)

Kontakt: dorota.siwor@uj.edu.pl

Publikacje w Repozytorium UJ

Profil w portalu Academia