dr hab. Kazimierz Adamczyk

Pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął w 1985 roku w Instytucie Badań Polonijnych w Pracowni Literatury Polskiej na Obczyźnie. Następnie pracował w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie. W latach 1995-98 uczył języka i literatury polskiej na The University of Connecticut w Storrs (USA).  Od roku 2009 zatrudniony w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku.  Interesuje się literaturą współczesną, w szczególności literaturą autobiograficzną, literaturą i życiem literackim emigracji wojennej i powojennej, literackimi reprezentacjami Holocaustu.

Publikacje książkowe:

 • Dziennik jako wyzwanie. Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński, Kraków 1994.
 • Doświadczenia polsko-żydowskie w literaturze emigracyjnej (1939-1980), Kraków 2008.

Ostatnie publikacje:

 • I po wstydzie, w: (Nie)opowiedziane: polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasów rozbiorów do dzisiaj, red. Hanna Gosk, Michał Kuziak, Ewa Paczoska. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019 s. 45-58.
 • Nowojorska przystań Anny Frajlich,  w: „Tu jestem / zamieszkuję własne życie” : studia i szkice o twórczości Anny Frajlich,  red. Wojciech Ligęza , Jolanta Pasterska. Kraków 2018 s. 235-248.
 • Polskojęzyczni pisarze w Izraelu wobec polskiej tradycji romantycznej, w: Romantyzm i polityka, red. Danuta Dąbrowska, Marta Zofia Bukała, Dominika Gruntkowska, Szczecin 2018 s. 323-338.
 • „Sefer” Ewy Lipskiej : książka o pamięci niemożliwej, w: „Stoję i patrzę na czym ten świat stoi”: o twórczości Ewy Lipskiej. Red. Wojciech Ligęza, Piech-Klikowicz. Kraków 2018 s. 197-204.
 • Pawła Mayewskiego „Tematy”, „Tematy i Konteksty” 2018 nr 8 (13), s. 331-341.
 • „Czy świadek szuka zemsty?”: świadectwo, propaganda, dydaktyka w powieściach obozowych Danuty Brzosko-Mędryk, „Konteksty Kultury” 2083-7658. 2017 R. 14, nr 3, s. 346-359.
 • Report and lament: Zalman Gradowski’s notes from Auschwitz, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017 R. 46, nr 8, s. 187-203.
 • Shaul Chasan, więzień Sonderkommando Auschwitz, w: Między sacrum a profanum: rozważania i dylematy, red. Grażyna Różańska. Kraków 2017, s. 169-178.
 • Żydówki w relacjach Polek więzionych w KL Ravensbrück,  „Konteksty Kultury” 2017 R. 14, nr 4, s. 435-450. 
 • Obecna/nieobecna Ameryka w "Pamiętniku" Henryka Grynberga, w: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej: Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork,  red. Violetta Wejs-Milewska, Ewa Rogalewska Białystok : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 2016 s. 707-723.
 • Świat nieprzedstawiony: Ameryka w literackich świadectwach drugiej emigracji niepodległościowej, w: Literatura polska obu Ameryk.  Studia i szkice: seria druga, Bożena Szałasta-Rogowska, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016 s. 439-453.

 

Wybrane z dawniejszych:

 • Kobieta w powieściach polskich ideologów ruchu nacjonalistycznego, „Konteksty Kultury” 2014 11 B, s. 285-301.
 • Koniec mitu. Ameryka emigrantów lat osiemdziesiątych, [w:] Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria pierwsza,  Katowice-Toronto 2014, s. 77-88.
 • „Szkice o literaturze emigracyjnej” - jako autobiografia, „Archiwum Emigracji. Studia. Szkice. Dokumenty”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2007 z.1.
 • prokuratorze Borowskim raz jeszcze, „Fraza”, nr 4(54) 2006 - 1(55) 2007.
 • Poeta w fortyfikacjach Tobruku, „Archiwum Emigracji. Studia. Szkice. Dokumenty”, zeszyt (1-2) 7-8 rok 2006, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 61-69.
 • Antoniego Słonimskiego podróż po Rosji, w: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. M. Piechota, Lublin 2004.
 • Dziennik poety Adama Lizakowskiego [w:] Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana, Studia i szkice pod red. Zbigniewa Andresa i Jana Wolskiego, Rzeszów 2003.
 • Niedoemigrant w Iowa City, czyli amerykański dziennik Grzegorza Musiała, w: Emigracja z Polski po 1989 roku. Praca zbiorowa pod red. B.Klimaszewskiego, Kraków 2002.
 • Borowski Tadeusz,  Olszewski Krystyn, Siedlecki Janusz Nel, This Way for the Gas, Ladies and Gentlemen. Short stories by Tadeusz Borowski,  We Were in Auschwitz by Tadeusz Borowski, Janusz Nel Siedlecki and Krystyn Olszewski, Czerniaków Adam, The Warsaw Diary of  Adam Czerniaków, Grynberg Henryk, The Child of Shadows (Żydowska wojna). Novel by Henryk Grynberg, The Victory(Zwycięstwo). Novel by Henryk Grynberg, Moczarski Kazimierz, The Conversation with Executioner( Rozmowy z katem). Memoir by Kazimierz Moczarski  (hasła encyklopedyczne), w: The Reference Guide to the Holocaust Literature ,introduction by James E. Young, editor Thomas Riggs,  St. James Press,  Detroit, New York, San Diego, San Francisco, Boston, New Haven, Conn., Waterville, Maine, London, Munich, 2002.
 • „1 Maj 1959" - wokół postrewolucyjnego wiersza Mariana Czuchnowskiego, w: Marian  Czuchnowski kronikarz emigracyjnej codzienności, Toruń 2002.
 • Herling-Grudziński w Rzeczpospolitej, w: Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999, pod red. B. Klimaszewskiego i W. Ligęzy Kraków 2001.
 • W dziesiątą rocznicę zamknięcia londyńskich „Wiadomości ”, „Tygodnik Powszechny" 1991 nr 17.
 •  

Dyżur 2021/22: środa, godz. 8.15-9.45. (s. 10, Gołębia 18)

Kontakt: kazimierz.adamczyk@uj.edu.pl

Publikacje w Repozytorium UJ