dr Jan Zięba

Historyk literatury, absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999). Zajmował się naukowo twórczością krytycznoliteracką Stefana Napierskiego: stanowiła temat jego doktoratu (2005, wyd. 2006), a następnie opracował ją w pierwszym książkowym wyborze (2009). Autor publikacji dotyczących głównie polskiej literatury XX wieku. Nieco więcej miejsca poświęcał Bolesławowi Leśmianowi. W latach 2006-2021 związany zawodowo z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu, gdzie prowadził zajęcia literaturoznawcze oraz pełnił funkcje organizacyjne (dyrektor jednostek uczelnianych obejmujących kierunki filologiczne, koordynator pilotażowego programu praktyk studenckich). W ostatnich latach jego zainteresowania naukowe skupiają się na obszarach, w których literatura styka się z przyrodą (ekokrytyka, ekopoezja) oraz ekonomią.

Książki autorskie:

 • Klerk zaangażowany. Stefana Napierskiego nowoczesna krytyka literacka wobec dyskursów krytycznych w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006, 341s.
 • Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny. O eseistyce poety, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000, 240 s.

 

Wybrane pozostałe publikacje:

 • „Lice ziemi” – rola przyrody w koncepcji kultury Jana Gwalberta Pawlikowskiego, „Rocznik Przemyski” 2020, z. 2, s. 67-78.
 • Prąd Humboldta? Uwagi na marginesie „Obrazów z życia i natury” Wincentego Pola, w: Świat Wincentego Pola. Ziemia Pola. Mohortowskie Kresy, red. M. Król, M. Nowak, współpraca T. Piersiak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 45-61.
 • „Był jak ojczysty step – opodal Krzemieńca” – Juliusz  Słowacki w recepcji Mieczysława Limanowskiego, „Dialog Dwóch Kultur” 2015, r. IX, z. 1., s. 45-61.
 • Gramatica parda. Ukraina w literackich podróżach Iwaszkiewicza, w: Iwaszkiewicz w podróży, red. E. Kołodziejczyk, A. Spólna, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, Radom 2013, s. 75-91.
 • Brzozowski o Wyspiańskim. Zapomniany projekt nowoczesnej literatury? w: Stanisław Brzozowski (ko)repetycje, t. 2, red. T. Mizerkiewicz, A. Skrendo, K. Uniłowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo FA-art, Katowice 2013, s. 135-156.
 • Czy klerk istnieje? Międzywojenne spory o rolę inteligencji w społeczeństwie, w: Kultura i społeczeństwo II Rzeczpospolitej, pod red. W. Mędrzeckiego, A. Zawiszewskiej, Wydawnictwo Instytut Historii PAN, Warszawa 2012, Seria „Metamorfozy Społeczne”, t. 4, s. 217-232.
 • Stefan Napierski, literatura francuska i nowoczesne antynomie, wstęp do: S. Napierski, Od Baudelaire’a do nadrealistów, oprac. E. Twardowska, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2011, s. 7-21.  
 • Pieniądz i słowo. Nowoczesne paradoksy Leśmianowskiego języka poetyckiego, „Teksty Drugie” 2010, nr 6, s. 227-237.; przedruk w: Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, red. B. Grodzki, D. Trześniowski, Wydawnictwo Politechnika Radomska, Radom 2012, s. 9-19.
 • Zapomniany polski modernista. O twórczości krytycznej Stefana Napierskiego, w: S. Napierski, Wybór pism krytycznych, oprac. J. Zięba, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s. 5-34.
 • Człowiek, który ryzykował (Jana Emila Skiwskiego droga od modernizmu do faszyzmu), „Teksty Drugie” 2000, nr 5 [rec. J.E. Skiwski, Pisma wybrane], s.153-162.

 

Praca edytorska:
•    S. Napierski, Wybór pism krytycznych, oprac. J. Zięba, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, 350 s.

Zajęcia w roku akademickim 2021/2022:
•    Historia literatury polskiej 1918-1945 (ćwiczenia)
•    Historia literatury polskiej 1945-1989 (ćwiczenia)

Dyżur w semestrze zimowym 2021/2022: poniedziałek 11.30-12.30 (s. 11, Gołębia 18 lub platforma Teams po wcześniejszym uzgodnieniu)

Kontakt: jan1.zieba@uj.edu.pl