dr hab. Łukasz Tischner, prof. UJ

Łukasz Tischner, dr hab., prof. UJ, ur. 1968, historyk literatury, publicysta, redaktor naczelny „Kontekstów Kultury”, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku. W swych badaniach skupia się na związkach literatury z filozofią i religią. Chętnie powraca do ulubionych pisarzy: Miłosza, Gombrowicza i Wittlina. Wykładał m. in. na Uniwersytecie Barcelońskim, Bukaresztańskim, Chicagowskim, Mediolańskim, Monachijskim, Oksfordzkim, Sztokholmskim, Wileńskim i Loyola University w Chicago.

Książki autorskie:

 • Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła, Kraków: Znak 2001, ss. 256 (poszerzona wersja anglojęzyczna: Miłosz and the Problem of Evil, Evanston: Northwestern University Press 2015)
 • Miłosz w krainie odczarowanej, Gdańsk: słowo/ obraz terytoria 2011, ss.180
 • Gombrowicza milczenie o Bogu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego  2013, ss. 288

 

Najważniejsze inne publikacje:

 • Zagadka domu Pueyrredóna. Wokół dzienników Gombrowicza, „Pamiętnik Literacki” 2014/3, s. 69-77
 • Miłosza spór z solipsyzmem, w: Miłosz i Miłosz, red. A. Fiut, A. Grabowski, Ł. Tischner, Kraków:  Wydawnictwo Księgarnia Akademicka 2014, s. 89-96
 • „Sól ziemi” czyli tęsknota do eposu, w: Etapy Józefa Wittlina, red. W. Ligęza i W.S. Wocław, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego  2014, s. 13-40
 • Towards Fullness, in: "Miłosz Like the World": Poet in the Eyes of Polish Literary Critics, ed. by Z. Łapiński, Frankfurt: Peter Lang 2015, s. 242-49
 • Coetzeego język wiary i niewiary, w: W ogrodzie świata: profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny, red. Ł. Tischner, J. Wróbel,  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, s. 469-79
 • „Excarnation”: a Rebuttal, in:  Dilemmas of the Catholic Church in Poland, ed. By T. Buksiński, Washington D.C. 2015,  s. 171-181
 • Was Gombrowicz the First Postsecularist?, „The Polish Review”, 2015 vol. 60 no. 2, s. 93-101
 • „Piosenka o końcu świata”, czyli chwila „wstrząsającego widzenia”, w: Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa, wybór, redakcja i wstęp Dariusz Czaja,  Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2015, s. 137-151
 • Gombrowicz y la religion o un ateo en el Monte Calvario, w: El fantasma de Gombrowicz recorre la Argentyna, red. N. Hochman,  Buenos Aires: Heterónimos 2016 (publikacja elektroniczna w języku hiszpańskim), s. 333-342
 • Odmiany doświadczenia religijnego w „Soli ziemi” Józefa Wittlina, w: Józef Wittlin - pisarza kulturowego pogranicza, red. R. Zajączkowski,  Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, s. 21-31
 • Myślenie religijne Charlesa Taylora,  „Konteksty” 2016 nr 1, s. 149-154
 • „Czy warto być czystym sceptykiem, bez domieszki?”. Tajemnice „Opętanych” Witolda Gombrowicza, „Wielogłos”, 2017, Numer 3 (33),
 • Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej (współautor), tom 1: Teorie i metody, Redakcja: T. Garbol, Ł. Tischner, tom 2:  Literatura polska po 1945 r. – kierunki, idiomy, paradygmaty, Redakcja: A. Bielak, Ł. Tischner, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego  2020.
 • Beyond the ‘Immanent Frame’: Charles Taylor as a Reader of Poetry, w: Prophetic Witness and the Reimagining of the World: Poetry, Theology and Philosophy in Dialogue - Power of the Word, ed. by: Mark S. Burrows, Hilary Davies, Josephine von Zitzewitz, London, New York: Routledge Taylors & Francis Group 2021, s. 127-137
 • Józef Wittlin i jego zwierzęta, w: „Odcisk palca rozległy labirynt”. Prace ofiarowane prof. W. Ligęzie na jubileusz siedemdziesięciolecia, red. M. Antoniuk, D. Siwor, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2021,  s. 519-536.

 

Prowadzone kursy:

 • Historia literatury polskiej 1918-1945 (ćwiczenia)
 • Historia literatury polskiej 1945-1989 (ćwiczenia)
 • Miłosz and Gombrowicz. The Dialectic of Belief and Unbelief (konwersatorium)
 • Seminarium magisterskie: Tożsamość w epoce świeckiej. Literatura polska po 1945 roku

 

 

Dyżur 2021/22: czwartek, godz. 11.30-13.00 (s. 11, Gołębia 18 lub platforma Teams)

Kontakt: lukasz.tischner@uj.edu.pl

 

Publikacje w Repozytorium UJ

Profil w portalu Academia