prof. dr hab. Aleksander Fiut

ur. 1945, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk literatury, krytyk literacki, eseista. Jego zainteresowania obejmują polską literaturę współczesną, literaturę Europy Środkowej za szczególnym uwzględnieniem pogranicza literatury i socjologii, antropologii oraz psychologii społecznej.  Jeden z członków-założycieli Fundacji Miejsc Rodzinnych Czesława Miłosza, członek rady programowej The Institute of Czesław Miłosz (USA). Wykładał m.in. na uniwersytetach w Lille III (Francja), Berkeley, Bloomington (USA), Skopje (Macedonia), Olomouc (Republika Czeska), Sztokholmie, Getyndze, Leuven (Belgia), Rio de Janeiro, Oxfordzie, a także w The Institute of European Studies w Wiedniu. Jest autorem m.in. książek: Dowód nietożsamości. Proza Wilhelma Macha, Kraków 1976; Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza (wyd. pierwsze, Libella, Paryż   1987; drugie, poszerzone: Warszawa 1993; trzecie, dalej poszerzone:  Kraków 1998, czwarte, zmienione i ponownie poszerzone, Kraków 2011; Pytanie o tożsamość, Kraków 1995; Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem, Kraków 1999; W stronę Miłosza, Kraków 2003; Spotkania z Innym, Kraków 2005; Z Miłoszem, Sejny 2011. Książki w przekładach na obce języki: The Eternal Moment. The Poetry of Czeslaw Milosz, California University Press 2000; V Europie čili... (Eseje nejen o polské literatuře), Votobia, Olomouc 2001, A fi (sau a nu fi) central-european,Bucuresti 2007: Зустрiчi з Iншим , Akta, Charkiv 2009; .  Autoportret przekorny. Rozmowy z Czesławem Miłoszem,  Kraków 1988;  1994 (wywiady z Czesławem Miłoszem, niekiedy w połączeniu z wywiadami Renaty Gorczyńskiej, ukazały się w przekładzie na język angielski, francuski, włoski, serbo-chorwacki, rosyjski, litewski, rumuński).

Ostatnio opublikował książkę Czesław Miłosz – un Gulliver al. Secolului al. XX-lea,  Editura Universitatii din Bucuresti 2012 oraz artykuły:

Pusta tożsamość w: Na pograniczach literatury, red. J. Fazan, K. Zajas, Kraków 2012, s. 377-384. Wyrazić niewyrażalne. Dwugłos o katastrofie w: Kino: obiekt uczuć czy przedmiot badań? W dialogu z myślą filmową i twórczością Rafała Marszałka, red. M. Dopartowej i M. Oleszczuka, dopart 2012. Les visages de la tyrannie dans la trylogie romaine de Jacek Bocheński, w: La chute de l'URSS. Une fin d'empire, „Recherches & Travaux", 2012 no. 80, Université Stendhal – Grenoble 3, s. 49-56. A la recherche de l'espace perdu: Andrzej Stasiuk et Yuri Andrukhovych [w:] Memoire(s) des lieux dans la prose centre-européen parès 1989, red. M. Smorąg-Goldberg et M. Tomaszewski, Les Éditions Nor sur Blanc Lausanne 2013, s. 132-138.Les voyages dans le deuxième espace [w:]Czesław Miłosz, Dialogue des cultures, ed. D. Chauvin, Press de l'Université Paris-Sorbonne, 2013, s. 77-84. La tentation du diable [w:] Aleksander Wat sur tous les fronts , red. Maria Delaperrière, Instytut d'Études Slaves, Paris 2013, s. 85-94.